Proponujemy Państwu profesjonalne zabezpieczanie zakładów przed gryzoniami i owadami w nowoczesnym systemie opartym na zasadach zintegrowanej walki ze szkodnikami – IPM, oraz zgodnym z zaleceniami systemu HACCP.

Oferujemy:

* Wyposażamy Zakłady we własne urządzenia do monitorowania aktywności szkodników takie jak    karmniki deratyzacyjne, detektory owadów.
* Sprawujemy ścisłą kontrole nad urządzeniami monitorującymi (również lampy owadobójcze),    kontrolując je przynajmniej raz w miesiącu i sporządzając odpowiednie dokumenty z tym związane.
* Przy każdej kontroli przeprowadzamy lustracje wzrokową w celu sprawdzenia prawidłowego    zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami.
* Dla każdego monitorowanego obiektu sporządzamy odpowiednią dokumentacje zgodnie z    wymaganiami systemu HACCP.
* W przypadku wystąpienia wzmożonej aktywności szkodników przeprowadzamy (w cenie    miesięcznego monitoringu ), działania interwencyjne (zabiegi dezynsekcyjne - na owady biegające    oraz zabiegi deratyzacyjne) i zalecamy działania korygujące aby sytuacja nie powtórzyła się w    przyszłości.
* Jesteśmy odpowiedzialni za prawidłowe zabezpieczenie Zakładów przed szkodnikami.


Wybór naszej firmy zapewni Państwu należytą kontrolę w utrzymaniu należytego stanu sanitarnego zakładu.BLABERUS


Specjalizacja
  • dezynfekcja,
  • deratyzacja,
  • dezynsekcja.
Stosujemy się do: